יום שלישי, 14 באוקטובר 2008

שיטות מחקר במדעי החברה 10285

מטרות החקירה המדעית:
1 ניבוי – על סמך ערכי משתנה אחד, לנבא או לחזות את ערכי המשתנה השני ( קשר) – דרישת הרלוונטיות.
2 הסבר – האם X גורם ל – Y ? (סיבתיות).

· אם ניתן להסביר ש X גורם ל – Y – ניתן לנבא. (ציון בפסיכומטרי יכול לנבא על ציון בתואר) לעומת זאת, לא ניתן להסביר ש Y גרם ל X (לא ניתן להסביר שהצלחה בתואר נגרמת עי' ציון פסיכומטרי).
דרישות למדע:
1 דרישת הבחינות (אמפיריות) – היכולת למדוד או לכמת את המשתנים (להפוך משתנים למספרים), היכולת לתת הגדרה אופרציונלית לכל משתנה.
2 דרישת הרלוונטיות – משמעה שלכל משתנה ישנם 2 ערכים לפחות, כאשר חייבים להיות לפחות 2 משתנים. משתנה אחד חייב להיות רלוונטי למשתנה השני.
· אם מתקיימות 2 הדרישות הנ"ל – זהו הסבר מדעי.

אין תגובות: