יום רביעי, 29 באוקטובר 2008

מזרח ומערב בקולנוע 10534

מושגים- מזרח ומערב
מבוא-
אוריינטליזם-
סעיד – הדרך שבה המערב מתייחס למזרח. היחסים בין המערב למזרח הם תמיד יחסים של כוח וניצול. המערב מגדיר את עצמו תוך השוואה למזרח, דרך הניגוד והשלילה.
1. האוריינט וגם המערב הם יישויות גיאוגרפיות ותרבותיות. האוריינט אינו רק דימוי או רעיון אלא מתייחס למציאות מוחשית.
2. יש צורך להבין היבטים של עוצמה וכוח- יחסים של הגמוניה , שליטה.
3. השליטה נשתמרה בעזרת הפעלת כוח וסמכות של ההגמוניה.

להורדת הסיכום המלא לחץ כאן

יום שבת, 18 באוקטובר 2008

בין ציון לציונות - תולדות התנועה הציונית 10121

שיעור מס' 1
התנועה הציונית היתה עוד תנועת לאום נוספת שהיא אחת מתוך תנועות לאום נוספות שהיו באותה תקופה באירופה..
הקורס מתייחס ליהדות אירופה וומעט לתימן.
חייבים להבין מה קורה באירופה בכלל באותה תקופה בכדי להבין מה קרה ליהודים באירופה.
הקורס מתחיל מבחינה כרונולוגית מתקופת "ההשכלה"

להורדת סיכומי שיעור

יום שישי, 17 באוקטובר 2008

ניהול השיווק 10281

פרק 1- שיווק במאה 21
המושגים העיקריים עמ' 29-35
שיווק הוא תהליך חברתי וניהולי שבאמצעותו משיגים יחידים וקבוצות את מה שהם צריכים ורוצים
על ידי יצירה, הצעה והמרה של מוצרים בעלי ערך עם יחידים וקבוצות אחרים.
צורך אנושי הוא מצב של חוסר בסיפוק בסיסי כלשהו (מזון, מים, ביגוד, בטחון וכו.)
רצונות הם תשוקות לסיפוקים יחודיים של צרכים- רצונות אנושיים מתעצבים ומשתנים תדיר ע"י
כוחות ומוסדות חברתיים בהם: מוסדות דת, בתי ספר וכו'.
צורך :תחושה סובייקטיבית של פער לבין מצב מצוי לרצוי

לסיכום המלא לחץ כאן
גרסה נוספת 1
גרסה נוספת 2
גרסה נוספת 3

לשון ותקשורת 10668

יחידה 1 - תקשורת ומשמעות
מרכיבי התקשורת:
§ מוען מעביר המסר, יחיד/רבים
§ נמען מקבל המסר, יחיד/רבים (נמען מזדמן – קולט מסר שאינו מיועד איליו, מקשיב לשיחה מהצד)
§ מסר תוכן הדברים – מידע, שאלה, רגשות
§ קוד מערכת סימנים המשמשת להעברת המסר (שפה, סימן מוסכם כמו דגל, צלצול בי"ס)
§ ערוץ, אמצעי דרכו או באמצעותו עובר המסר – חזותי, גלי קול, טלפון, טלוויזיה
משוב תגובה למסר – אינו הכרחי בתהליך התקשורת (קליטת המסר ותגובת הנמען) – הכרחי בתקשורת בינאישית
רעש הפרעה בתהליך התקשורת, שישים בהעברת או בקליטת המסר, יכול לנבוע מכל אחד ממשתתפי תהליך התקשורת.

להורדת הסיכום המלא

יום שלישי, 14 באוקטובר 2008

סדנה בעיתונות טלוויזיה 10621

הגדרה לסרט דוקומנטארי:
סרט על עובדות שהופך אירועים אמיתיים לסיפור ומציג חיים אמיתיים באופן שחורג מגבולותיה של כתבת חדשות.

הגיבור עובר תהליך

גישות הסרט הדוקו'

גישה סיפורית – כמו פיצה משפחתית
גישה נושאית – סקס ישראלי

מאפייני הגיבור:
כריזמטי
ישנה הזדהות עימו
עובר תהליך
פעיל
רהוט וברור
עובר מסך

להורדת הסיכום המלא לחץ כאן
ניתן להוריד גם מכאן

לגדול עם הטלויזיה 10698


יחידה 1

טלוויזיה וההקשר המשפחתי.
צפייה בטלוויזיה כאקט חברתי בהקשר המשפחתי

בודק את השאלות:
א. כיצד הטלוויזיה משפיעה על הפעילות בתא המשפחתי? כיצד היא משפיעה ביחסי הורים וילדים?
ב. כיצד הצפייה המשותפת של הורים וילדים משפיעה על הבנת הילדים את הטלוויזיה?

הטלוויזיה נכנסה בשנות ה 50 – 60. עם כניסתה הטלוויזיה החזירה את השבטיות, מדורת השבט, היא מחליפה את הרדיו, כל המשפחה רואה ביחד טלוויזיה, עם הזמן המשפחה הקריבה דברים בעקבות הטלוויזיה, סדר היום שונה, אוכלים מול הטלוויזיה, יש חדר לטלוויזיה, זוהי יחידת בידור משפחתית.
להורדת הסיכום המלא לחץ כאן
ניתן להוריד גם מכאן

מבוא לסוציולוגיה 10134

מבוא לסוציולוגיה – הכנה למבחן

יחידה 1 - הפרספקטיבה הסוציולוגית:

1.1 – סוציולוגיה מהי?

סוציולוגיה – מדע העוסק בחקר מגוון יחסי הגומלין בין בני האדם.
לא האדם כפרט אלה מערכת יחסי הגומלין בין בני האדם והשפעותיהן כפי שהן באות לידי ביטוי במעשיהם, רגשותיהם ועמדותיהם.

הסוציולוג – מעוניין לעזור לאנשים אך הוא אינו עובד סוציאלי , הוא מעוניין להבין את האדם בהקשרים החברתיים שלו, הסוציולוג הוא למעשה רפומתר.

להורדת הסיכום המלא לחץ כאן

שיטות מחקר במדעי החברה 10285

מטרות החקירה המדעית:
1 ניבוי – על סמך ערכי משתנה אחד, לנבא או לחזות את ערכי המשתנה השני ( קשר) – דרישת הרלוונטיות.
2 הסבר – האם X גורם ל – Y ? (סיבתיות).

· אם ניתן להסביר ש X גורם ל – Y – ניתן לנבא. (ציון בפסיכומטרי יכול לנבא על ציון בתואר) לעומת זאת, לא ניתן להסביר ש Y גרם ל X (לא ניתן להסביר שהצלחה בתואר נגרמת עי' ציון פסיכומטרי).
דרישות למדע:
1 דרישת הבחינות (אמפיריות) – היכולת למדוד או לכמת את המשתנים (להפוך משתנים למספרים), היכולת לתת הגדרה אופרציונלית לכל משתנה.
2 דרישת הרלוונטיות – משמעה שלכל משתנה ישנם 2 ערכים לפחות, כאשר חייבים להיות לפחות 2 משתנים. משתנה אחד חייב להיות רלוונטי למשתנה השני.
· אם מתקיימות 2 הדרישות הנ"ל – זהו הסבר מדעי.

יום שני, 13 באוקטובר 2008

ניהול הפרסום 10344סיכום לבחינה בפרסום – נושאים עיקריים וחשובים

יחידה 1 תקשורת ופרסום

ישנן שתי גישות לניהול קמפיין פירסומי: גישת ניהולית וגישה תקשורתית.
גישה ניהולית – לפיה, ניהול הפרסום דומה עקרונית לניהול כל פונקציה ארגונית אחרת כמו: כח אדם, שיווק, מלאי.
תהליך ניהולי המפרט את תהליך יצירת הפרסומות לשלבים :
קביעת יעדי הפרסום (חייבים להיות מדידים, הקף מכירות, סקר)
קביעת קהל יעד-כדי למנוע בזבוז משאבים
קביעת תקציב פרסום
אסטרטגית פרסום (החלטות מסר:איזה מסר רוצים להעביר ואיזה מדיה הכי נכונה, מדיה:באיזה מדיה להשתמש)
מדידת יעילות הפרסום-בפועל לא תמיד מיושם.

תקשורת המונים 10408

יחידה – 1 – מודלים של תקשורת:

הקדמה למודלים של תקשורת:
מודלים תהליכיים – מעוניינים בעיקר בתהליך החברתי של שיגור המסרים וקליטתם.
מודלים סמיוטיים – מתמקדים בשאלת תוכנו של המסר ופיענוחו ע"י הנמען.

מודלים ליניאריים – מודל לאסוול: (להתמקד בו למבחן):
הנוסחה שכינוייה "מודל לאסוול", הציעה לתאר פעולת תקשורת באמצעות תשובות לשאלות הבאות:
מי \ אומר מה \ באיזה ערוץ\ למי \ ובאיזו השפעה.
מוען – יוזם הפעולה, אדם יחיד.
מסר – הדברים שמוען מבקש להעביר לנמען.
אמצעי או ערוץ – אמצעי תקשורת, המדיום שדרכו מעביר המוען את מסריו.
נמען – הפרט או הציבור שאליו מכוונת פעולת התקשורת.
השפעה – השינוי המתחולל בנמען כתוצאה מקבלת המסר.

להורדת הסיכום המלא לחץ כאן

תקשורת טכנולוגיה, חברה, תרבות 10439

יחידה 1 : טכנולוגיות של תקשורת ושינוי חברתי

שלושת סוגי הדפוס בארגון החברתי :
ממתי החל הדפוס / מה היתה תעסוקה עיקרית / טכנולוגיה עליה התבססו / תהליך הייצור / תוצר עיקרי / מאפיינים חברתיים

1. הדפוס הקדם התעשייתי – דפוס זה ידוע מזה 10,000 שנה וממשיך להתקיים עד ימינו בחלקים של אפריקה, אסיה ואמריקה הלטינית.
אופי הדפוס : תלות רבה בטבע וקיום ישיר מן הטבע (כמו על הנילוס שמצרים). מרבית האנשים היו כחבורות ומשפחות של נוודים, איכרים וחקלאיים (גם בהמות צאן) .
מבחינה טכנולוגית, ההתבססות העיקרית היא על עבודת כפיים ועל טכנולוגיה פשוטה מהטבע (חקלאות, חטיבת עצים, כרייה וכו').

להורדת הסיכום המלא לחץ כאן
ניתן להוריד גם מכאן

מושגי יסוד ביחסים בין לאומיים 10205מגמות ותמורות בפוליטיקה העולמית:
פרק 1 – מבוא, מה משפיע על השיניים בעולם, רמות ניתוח :
כולנו חלק מהעולם והעולם בלתי נפרד מאיתנו, אם אנו רוצים לחיות חיי הסתגלות בעיצומן של רוחות עזות של שינוי עולמי - עלינו להתמודד עם האתגר של גילוי התכונות הדינאמיות של הפוליטיקה העולמית.
כל אדם מושפע יותר ויותר מהאירועים בעולם, על כולם להתמודד עם האתגר של חקר דרכי פעולתה של המערכת העולמית, השפעתה על הדרך שבה נשרוד ונשגשג. רק לאחר שנלמד איך משפיעות החלטותינו והתנהגותנו, על המצב העולמי וכיצד כולם מושפעים ממנו נפנה לעסוק בשאלה – כיצד השינוי יהיה ידיד ולא אויב?.

כל תקופה בהיסטוריה מתאפיינת במידה מסוימות בשינוי, מדינות בעולם התקרבו זו לזו בתחום התקשורת, הרעיונות והסחר. שילוב המשקים יצר שוק עולמי וכך יצר קשר תלות הדדי בין מדינות ותרבויות, הגלובליזציה משנה את דרך פעולתו של העולם, וכך גם מגמות של פירוד מזעזעות העולם ומעצבות מחדש דרך פעולתו.

*ההתפלגות הדו קוטבית של העוצמה- חלוקת מאזן הכוחות לשתי קואליציות בראשות מעצמות צבאיות יריבות, שכל אחת רוצה לבלום את התפשטות השנייה.

להורדת הסיכום המלא לחץ כאן

אמצעי תקשורת המונים בישראל 10612


יחידה 1 – מפת התקשורת בישראל

3 תקופות עיקריות:
1. תקופת השלטון העותומאני - מאמצע המאה ה-19 עד תום מלחמת העולם הראשונה.
2. תקופת השלטון המנדטורי – מ 1918 עד 1948.
3. 1948 עד היום (התקופה העיקרית).

1. התקופה הראשונה – תקופת השלטון העותומאני

מאמר 1 - מלחמת המו"לים בראשית ימיה של העיתונות בא"י / יחיאל לימור (עמ' 101)
בשנים האחרונות חלו תמורות טכנולוגיות, כלכליות, חברתיות. תמורות אלה העניקו לכלי התקשורת מעמד וכוח רב. ככל שמעמדם של אמצעי התקשורת גדל, נשאלת השאלה – מי שולט באמצעי התקשורת? מי קובע מה יאמר? שאלה זו היום חשובה אפילו יותר בעיקר על רקע ההיעלמות של העיתונות האידיאולוגים אשר השאירו את הבמה לעיתונות המסחריים שעיקרה לעשות כסף לבעלים ומונעת מתוך מטרות רווח כלכלית חריפה. בנוסף, אפשר לראות היווצרות של ברוני תקשורת – אנשים / משפחות אשר שולטים באמצעי התקשורת (שהבולטות הן משפ' מוזס, שנקן ונמרודי). התקשורת בישראל מאד ריכוזית.

להורדת הסיכום המלא לחץ כאן

תקשורת כתרבות 10532


תקשורת פופולרית היא גם תרבות

הקורס מנסה לבחון את גישת המחקר התרבותי, את מקום התקשורת בתרבות. עד כמה התקשורת משמשת את התרבות, מייצגת את התרבות, מה מקומה בחברה, עד כמה היא משפיעה, מה מקור הקהל וכיצד הוא צורך אותה, מה המשמעות עבורו.

השיעור נלמד:
מבוא – מתייחס לגישות מסורתיות ולביקורת עליהם.
מאמרו של קלנר
מאמרו של גירץ

הגישות המסורתיות

תמר ליבס מציגה שתי גישות מסורתיות מקובלות:
שימושים וסיפוקים וחלק מהגישה המבנית-תפקודית.
הגישה הביקורתית.

הגישה המבנית-תפקודית: זו הגישה הפונקציונלית הטוענת שלכל אחד יש צרכים המסופקים בדרכים שונות. בהקשר התקשורתי הכוונה היא שטקסטים שונים ממלאים צרכים שונים ומאפשרים תפקוד, התמצאות, התנהלות של פרטים בחיי היומיום.
להורדת הסיכום המלא לחץ כאן
ניתן להוריד גם מכאן

ניצולי שואה זרים ואחרים בקולנוע ובספרות 10551

מערכי שיעור ניצולי שואה בקולנוע.מפגשים 1 ו-2 – שנות הארבעים העלילתי
סרטים- בית אבי,הרברט קליין 1947 יום הנפלא הוא המחר, הלמר לרסקי 1948.
קולנוע ציוני לאומי.
דגשים : תהליך השינוי שעובר הניצול עם הגעתו ארצה. חזרה נרטיבית של הסרטים, התבנית הנרטיבית נשמרת.ביום הנפלא הוא המחר בניית הגדר.בבית אבי ההתמוטטות.הקרנה של הקטעים- הגדר וההתמוטטות.

חוקרי תרבות וזהות מצאו אחדות וזהות עם מבנים קבועים של התנהגויות, החוקרים הפוסט מודרניסטים מערערים על תפיסה זו- עניינים הנדחקים לשולים- נשים שחורים וקבוצות אתניות. טענתם שזהות היא ישות דינאמית, לא קבועה הנמצאת בתהליך תנועה תמידי ללא סוף מוגדר, והמושפעת משינויים הסטורים תרבותיים.
סטויארט הול טוען שיש להחליף את המודל הישן של הגדרת זהות ללא שינוי במודל דינאמי- בעל שינויים תרבותיים ושתמיד נמצא בתנועה.

להורדה של הסיכום המלא
לחץ כאן

תקשורת תרבות ופנאי בישראל 10503


להורדת הסיכום לחץ כאן
ניתן להוריד גם מכאן

תרבות תקשורת ופנאי בישראל
כץ וינוביצקי – מבוא של המקראה
הצד הראשון שכץ וינוביצקי לוקחים אותנו זה חשיבות חקר הפנאי – הם מנסים להסביר מדוע נושא של פנאי כל כך חשוב בחברה המודרנית. הם מתייחסים לפנאי כהיבט חשוב. טיעונם הוא שלפנאי יש השפעה דרמטית על האדם, מוסדות החברה, וכו'. הם נותנים
מספר דוגמאות לכך:
א. פנאי ומוסד פוליטי - לדעתם הקשר הוא שפנאי הוא אלמנט הכרחי לקיומו של שיח פוליטי. ללא פנאי לא נוכל להיות חברה פוליטית. חייבים פנאי כדי לראות תעמולה פוליטית למשל. חייבים פנאי כדי להאזין לדעת מה קורה כדי לבצע את האקט הפוליטי, להאזין לשמוע פרטים על המועמדים. לכן מדינה מכריזה על יום שבתון ביום הבחירות בכדי לבחור (פנאי שנכפה על הפרט).
ב. פנאי ותעשיית התרבות והתקשורת – קיומו של הפנאי מאפשר לתעשיית התרבות והתקשורת להתקיים ואפילו לפרוח. תנאי זה דבר הכרחי לצריכת תקשורת ותרבות.
ג. פנאי ומוסדות – הכוונה בעיקר למוסדות חברתיים כמו משפחה, חברים וכו'. ופה הטיעון הוא שהפנאי מעצב במידה רבה את מערכת היחסים של האדם עם אותם מוסדות.

אלו הם הסיבות המרכזית שכץ וינוביצקי נותנים כדי להסביר מדוע הפנאי חשוב לנו.

לדעת כץ וינוביצקי הפנאי זה היבט מרכזי בחיי האדם ויש לקחת בחשבון שיש הבדל בין אדם לאדם בכמות הפנאי, במשעות של
הפנאי ובאופן בילוי הפנאי........... להמשך הסיכום
לחץ כאן

סיכום מושגי קורס סדנה בעריכה עיתונאית 10658


1. גאזטה הוא/היא - מטבע קטן שהפך לשם נרדף לעיתונים הראשונים שהיו "נערכים" ע"י סיפורים של יורדי ים וכדומה.
2. מתי והיכן נוסד העיתון היומי הראשון - מעשה היום של העם הרומאי – האימפריה ברומא לפני 2000 שנים.
3. מי אמר למי: אתה תספק את האיורים, אני אספק את המלחמה – וויליאם ראנדולף הרסט עורך ניו יורק ז'ורנל אמר זאת לכתב שלו שנמצא בקובה ולא היה לו מה לסקר.
4. מתי נוסד מעריב - 1948
5. מה זה או מי זה בלומברג? – סוכנות ידיעות שהוקמה ב-1981 בניו יורק שמספקת חדשות כלכלה ועסקים.
6. מהם ראשי התיבות איי. פי? - The Associated Press
7. ההבדל בין טיים וטיימס הוא - אחד בניו יורק ואחד מלונדון
8. הדפוס הומצא ב- גרמניה באמצע המאה החמש- עשרה.
9. מהו קול העם? - עיתון של התנועה הקומוניסטית.
10. מהו "הבוקר" – עיתון כללי לציונים.
11. מהו העיתון הוותיק ביותר הפועל היום בארץ? – "הארץ" נוסד ב- 1918
12. מתי נסגר "על המשמר" - יומון הקיבוץ הארצי של השומר הצעיר הוקם 1943 ונסגר 1995.
13. מה משותף לעיתונים הירדן וחירות – עיתונים של קבוצות פוליטיות.
14. מה משותף לעיתונים הלבנון וחבצלת – שניהם נוסדו בשנת 1863
15. מיהם ברוני התקשורת? - בעלי ממון שמחזיקים באמצעי התקשורת השונים לעיתים יותר מכלי אחד.


להורדת הסיכום לחץ כאן
ניתן להוריד גם מכאן

בהצלחה