יום שני, 13 באוקטובר 2008

תקשורת המונים 10408

יחידה – 1 – מודלים של תקשורת:

הקדמה למודלים של תקשורת:
מודלים תהליכיים – מעוניינים בעיקר בתהליך החברתי של שיגור המסרים וקליטתם.
מודלים סמיוטיים – מתמקדים בשאלת תוכנו של המסר ופיענוחו ע"י הנמען.

מודלים ליניאריים – מודל לאסוול: (להתמקד בו למבחן):
הנוסחה שכינוייה "מודל לאסוול", הציעה לתאר פעולת תקשורת באמצעות תשובות לשאלות הבאות:
מי \ אומר מה \ באיזה ערוץ\ למי \ ובאיזו השפעה.
מוען – יוזם הפעולה, אדם יחיד.
מסר – הדברים שמוען מבקש להעביר לנמען.
אמצעי או ערוץ – אמצעי תקשורת, המדיום שדרכו מעביר המוען את מסריו.
נמען – הפרט או הציבור שאליו מכוונת פעולת התקשורת.
השפעה – השינוי המתחולל בנמען כתוצאה מקבלת המסר.

להורדת הסיכום המלא לחץ כאן

אין תגובות: