יום שני, 13 באוקטובר 2008

תקשורת כתרבות 10532


תקשורת פופולרית היא גם תרבות

הקורס מנסה לבחון את גישת המחקר התרבותי, את מקום התקשורת בתרבות. עד כמה התקשורת משמשת את התרבות, מייצגת את התרבות, מה מקומה בחברה, עד כמה היא משפיעה, מה מקור הקהל וכיצד הוא צורך אותה, מה המשמעות עבורו.

השיעור נלמד:
מבוא – מתייחס לגישות מסורתיות ולביקורת עליהם.
מאמרו של קלנר
מאמרו של גירץ

הגישות המסורתיות

תמר ליבס מציגה שתי גישות מסורתיות מקובלות:
שימושים וסיפוקים וחלק מהגישה המבנית-תפקודית.
הגישה הביקורתית.

הגישה המבנית-תפקודית: זו הגישה הפונקציונלית הטוענת שלכל אחד יש צרכים המסופקים בדרכים שונות. בהקשר התקשורתי הכוונה היא שטקסטים שונים ממלאים צרכים שונים ומאפשרים תפקוד, התמצאות, התנהלות של פרטים בחיי היומיום.
להורדת הסיכום המלא לחץ כאן
ניתן להוריד גם מכאן

אין תגובות: