יום שישי, 17 באוקטובר 2008

לשון ותקשורת 10668

יחידה 1 - תקשורת ומשמעות
מרכיבי התקשורת:
§ מוען מעביר המסר, יחיד/רבים
§ נמען מקבל המסר, יחיד/רבים (נמען מזדמן – קולט מסר שאינו מיועד איליו, מקשיב לשיחה מהצד)
§ מסר תוכן הדברים – מידע, שאלה, רגשות
§ קוד מערכת סימנים המשמשת להעברת המסר (שפה, סימן מוסכם כמו דגל, צלצול בי"ס)
§ ערוץ, אמצעי דרכו או באמצעותו עובר המסר – חזותי, גלי קול, טלפון, טלוויזיה
משוב תגובה למסר – אינו הכרחי בתהליך התקשורת (קליטת המסר ותגובת הנמען) – הכרחי בתקשורת בינאישית
רעש הפרעה בתהליך התקשורת, שישים בהעברת או בקליטת המסר, יכול לנבוע מכל אחד ממשתתפי תהליך התקשורת.

להורדת הסיכום המלא

אין תגובות: